Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Dette websted indsamler nogle personlige data fra sine brugere.

Dataansvarlig

Selections

Tornegårdsvej 7
2860 – Søborg
Danmark

Ejerens e-mail-adresse: info@selections.dk

Typer af data indsamlet

Blandt de personlige oplysninger, der indsamles fra dette websted, enten uafhængigt eller gennem tredjeparter, er der:

Email Adresse

 • Fuldstændige detaljer om hver type data, der indsamles, findes i de dedikerede sektioner i denne fortrolighedspolitik eller gennem specifikke informationstekster, der vises, før dataene indsamles.
 • Personoplysninger kan leveres frit af brugeren eller, i tilfælde af brugsdata, indsamles automatisk under brugen af ​​dette websted.
 • Medmindre andet er angivet, er alle de data, der kræves af dette websted, obligatoriske. Hvis brugeren nægter at kommunikere dem, kan det være umuligt for dette websted at levere tjenesten. I tilfælde, hvor dette websted angiver nogle data som valgfri, er brugerne frit at kommunikere sådanne data, uden at dette har nogen indflydelse på tilgængeligheden af ​​tjenesten eller dens drift.
 • Brugere, der er i tvivl om, hvilke data der er obligatoriske, opfordres til at kontakte ejeren.
 • Enhver brug af cookies – eller andre sporingsværktøjer – af dette websted eller tredjepartsudbydere, der bruges af dette websted, medmindre andet er angivet, er beregnet til at levere den service, som brugeren anmoder om, ud over de yderligere formål, der er beskrevet i dette dokument og i Cookiepolitikken, hvis den er tilgængelig.
 • Brugeren påtager sig ansvaret for de personoplysninger, der er opnået, offentliggjort eller delt via dette websted, og garanterer at have ret til at kommunikere eller formidle dem, hvilket frigør ejeren fra ethvert ansvar over for tredjemand.

Mode og sted for behandling af indsamlede data

Metode til behandling

Den registeransvarlige træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruktion af personoplysninger.
Behandlingen udføres ved hjælp af it- og / eller telematikværktøjer med organisatoriske metoder og med logik, der er strengt relateret til de angivne formål. Ud over den dataansvarlige kan andre emner, der er involveret i organisationen af ​​dette websted (administrative, kommercielle, marketing, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne emner (som leverandører af tredjeparts tekniske tjenester, postkurer, have adgang til til Data) hostingudbydere, IT-virksomheder, kommunikationsbureauer), der også om nødvendigt udpeges databehandlere af den dataansvarlige. Den opdaterede liste over ledere kan altid rekvireres fra den dataansvarlige.

Retsgrundlag for behandlingen

Indehaveren behandler personlige data vedrørende brugeren, hvis en af ​​følgende betingelser foreligger:
– Brugeren har givet samtykke til et eller flere specifikke formål; Bemærk: i nogle jurisdiktioner kan ejeren have tilladelse til at behandle personoplysninger uden brugerens samtykke eller en anden af ​​de juridiske baser, der er angivet nedenfor, så længe brugeren ikke gør indsigelse (“fravalg”) til denne behandling. Dette gælder dog ikke, hvis behandlingen af ​​personoplysninger er reguleret af europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger;
behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt med brugeren og / eller udførelsen af ​​foranstaltninger forud for kontraktforhold
– behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt
– behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres af almen interesse eller for udøvelsen af ​​offentlig myndighed, som indehaveren har
– behandlingen er nødvendig for at forfølge ejerens eller tredjeparters legitime interesse.
Under alle omstændigheder er det altid muligt at bede ejeren om at præcisere det konkrete juridiske grundlag for hver behandling og især at specificere, om behandlingen er baseret på loven, forudsat i en kontrakt eller er nødvendig for at indgå en kontrakt.

Placere

Dataene behandles i den dataansvarlige operative hovedkvarter og ethvert andet sted, hvor de involverede parter er placeret. For mere information, kontakt ejeren.

Brugerens personlige data kan overføres til et andet land end det, hvor brugeren befinder sig. For at få yderligere oplysninger på behandlingswebstedet kan brugeren henvise til afsnittet om behandling af personoplysninger.

Du har ret til at få oplysninger om det juridiske grundlag for overførsel af data uden for Den Europæiske Union eller til en international organisation af international folkeret eller bestående af to eller flere lande, såsom FN, samt om de trufne sikkerhedsforanstaltninger af den dataansvarlige for at beskytte dataene.

Hvis en af ​​de overførsler, der er beskrevet ovenfor, finder sted, kan brugeren henvise til de respektive afsnit i dette dokument eller anmode om oplysninger fra den dataansvarlige ved at kontakte ham på åbningsdatoerne.

Tilbageholdelsesperiode

Dataene behandles og opbevares i den tid, der kræves af de formål, hvortil de blev indsamlet.

Derfor:

 • Personoplysninger, der indsamles til formål relateret til udførelse af en kontrakt mellem ejeren og brugeren, opbevares, indtil gennemførelsen af ​​kontrakten er afsluttet.
 • Personoplysninger, der indsamles til formål relateret til den dataansvarliges legitime interesse, bevares, indtil en sådan interesse er opfyldt. Brugeren kan få yderligere oplysninger om den legitime interesse, som ejeren forfølger i de relevante afsnit i dette dokument eller ved at kontakte den dataansvarlige.
 • Når behandlingen er baseret på brugerens samtykke, kan den dataansvarlige opbevare de personlige data i længere tid, indtil et sådant samtykke tilbagekaldes. Desuden kan den dataansvarlige være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode i overensstemmelse med en juridisk forpligtelse eller en myndigheds ordre.

Ved afslutningen af ​​opbevaringsperioden slettes personoplysningerne. Derfor kan retten til adgang, annullering, berigtigelse og retten til dataportabilitet ikke længere udøves i slutningen af ​​denne periode.

Formål med behandlingen af ​​indsamlede data

Data vedrørende brugeren indsamles for at give ejeren mulighed for at levere sine tjenester såvel som til følgende formål: Administration af kontakter og afsendelse af meddelelser, kontakt med brugeren og platformen og hostingtjenester.

For at få yderligere detaljerede oplysninger om formålet med behandlingen og om de personoplysninger, der er konkret relevante for hvert formål, kan brugeren henvise til de relevante afsnit i dette dokument.

Detaljer om behandling af personoplysninger

Personlige data indsamles til følgende formål og ved hjælp af følgende tjenester:

-KONTAKTER BRUGEREN

Postliste eller nyhedsbrev (dette websted)

Ved at registrere sig på postlisten eller nyhedsbrevet føjes brugerens e-mail-adresse automatisk til en liste over kontakter, hvortil e-mail-meddelelser, der indeholder information, herunder kommerciel og salgsfremmende information, der vedrører dette websted kan sendes. Brugerens e-mail-adresse kunne også føjes til denne liste som et resultat af registrering på dette websted eller efter et køb.

Personoplysninger indsamlet: e-mail.

Kontaktformular (dette websted)

Ved at udfylde kontaktformularen med deres data giver brugeren samtykke til deres brug af at svare på anmodninger om information, tilbud eller enhver anden slags angivet i formularhovedet.

Personoplysninger indsamlet: e-mail.

-STYRING AF KONTAKTER OG AFSENDELSESMEDDELELSER

Denne type tjenester giver dig mulighed for at administrere en database med e-mail-kontakter, telefonkontakter eller kontakter af enhver anden type, der bruges til at kommunikere med brugeren.

Disse tjenester kan også give os mulighed for at indsamle data vedrørende datoen og klokkeslættet, hvor brugerne vises, såvel som brugerens interaktion med dem, såsom information om klik på de links, der er indsat i meddelelserne.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp er en adressehåndterings- og e-mail-meddelelsestjeneste leveret af The Rocket Science Group, LLC.

Personoplysninger indsamlet: e-mail.

Sted for behandling: USA. Virksomhed, der overholder Privacy Shield.

-PLATFORM OG HOSTING TJENESTER

Disse tjenester er designet til at være vært for og betjene nøglekomponenter på dette websted, hvilket gør det muligt at levere dette websted fra en enkelt platform. Disse platforme giver ejeren en bred vifte af værktøjer, såsom for eksempel analytiske værktøjer, til styring af brugerregistrering, til styring af kommentarer og databaser, til e-handel, til behandling af betalinger osv. Brug af sådanne værktøjer indebærer indsamling og behandling af personoplysninger. Nogle af disse tjenester arbejder gennem geografisk spredte servere forskellige steder, hvilket gør det vanskeligt at bestemme den nøjagtige placering, hvor personlige data er gemt.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com er en platform leveret af Automattic Inc., der giver ejeren mulighed for at udvikle, drive og være vært for dette websted.

Indsamlede personlige data: forskellige typer data som specificeret i tjenestens fortrolighedspolitik.

Sted for behandling: USA.

Brugerrettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder med henvisning til de data, der behandles af den dataansvarlige.

Navnlig har brugeren ret til:

 • trække samtykke tilbage når som helst. Brugeren kan trække sit samtykke til behandling af deres tidligere udtrykte personoplysninger tilbage.
  modsætter sig behandlingen af ​​dine data. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data, når det sker på et andet juridisk grundlag end samtykke. Yderligere detaljer om retten til opposition er angivet i nedenstående afsnit.
 • få adgang til dine data. Brugeren har ret til at få oplysninger om de data, der behandles af den dataansvarlige, om visse aspekter af behandlingen og til at modtage en kopi af de behandlede data.
 • kontrollere og anmode om berigtigelse. Brugeren kan kontrollere rigtigheden af ​​sine data og anmode om opdatering eller rettelse.
 • opnå behandlingsbegrænsning. Når visse betingelser er opfyldt, kan brugeren anmode om begrænsning af behandlingen af ​​deres data. I dette tilfælde behandler den dataansvarlige ikke dataene til andet formål end deres bevarelse.
 • få annullering eller fjernelse af deres personlige data. Når visse betingelser er opfyldt, kan brugeren anmode om annullering af deres data af ejeren.
 • modtage dine data eller få dem overført til en anden indehaver. Du har ret til at modtage dine data i et struktureret format, der almindeligvis bruges og kan læses af automatisk enhed og, hvor det er teknisk muligt, at få overførslen uden hindring til en anden indehaver. Denne bestemmelse finder anvendelse, når dataene behandles med automatiserede værktøjer, og behandlingen er baseret på brugerens samtykke, på en kontrakt, som brugeren er part i, eller på kontraktmæssige forhold forbundet med den.
 • foreslå en klage. Brugeren kan indgive en klage til den kompetente myndighed til beskyttelse af personoplysninger eller handle i retten.

Detaljer om retten til opposition

Når personoplysninger behandles i offentlighedens interesse, i udøvelsen af ​​offentlig myndighed, som indehaveren er investeret i, eller for at forfølge ejerens legitime interesse, har brugerne ret til at modsætte sig behandlingen af ​​grunde, der er relateret til deres særlige situation.

Brugere mindes om, at hvis deres data behandles til direkte markedsføringsformål, kan de modsætte sig behandlingen uden at give nogen grund. For at finde ud af om ejeren beskæftiger sig med data til direkte markedsføringsformål, kan brugerne henvise til de respektive sektioner i dette dokument.

Sådan udøves rettighederne

For at udøve brugerens rettigheder kan brugerne rette en anmodning til de kontaktoplysninger for ejeren, der er angivet i dette dokument. Anmodningerne deponeres gratis og behandles af ejeren så hurtigt som muligt, under alle omstændigheder inden for en måned.

Flere oplysninger om behandling

Forsvar i retten

Brugerens personlige data kan bruges af ejeren i retten eller i de forberedende faser af dets mulige etablering til forsvar mod misbrug i brugen af ​​dette websted eller relaterede tjenester af brugeren.

Brugeren erklærer sig opmærksom på, at den dataansvarlige kan være forpligtet til at videregive dataene efter ordre fra de offentlige myndigheder.

Specifikke oplysninger

På anmodning fra brugeren kan dette websted ud over oplysningerne i denne fortrolighedspolitik give brugeren yderligere og kontekstuelle oplysninger om specifikke tjenester eller indsamling og behandling af personoplysninger.

Systemlogfiler og vedligeholdelse

For behov relateret til drift og vedligeholdelse kan dette websted og enhver tredjepartstjeneste, der bruges af det, muligvis indsamle systemlogfiler, dvs. filer, der registrerer interaktionerne, og som også kan indeholde personlige data, såsom brugerens IP-adresse.

Oplysninger, der ikke er indeholdt i denne politik

Yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ​​personoplysninger kan når som helst anmodes til den dataansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne.

Svar på “Spor ikke” -anmodninger

dette websted understøtter ikke “Spor ikke” -anmodninger.

For at finde ud af, om der bruges tredjeparts tjenester, der understøtter dem, opfordres brugeren til at konsultere deres respektive privatlivspolitikker.

Ændringer i denne fortrolighedspolitik

Den dataansvarlige forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik ved at informere brugerne på denne side og om muligt på dette websted samt, hvis det er teknisk og juridisk muligt, ved at sende en underretning til brugerne via en af ekstreme kontaktoplysninger i ejerens besiddelse. Se derfor regelmæssigt denne side med henvisning til datoen for den sidste ændring, der er angivet nederst.

Hvis ændringerne vedrører behandlinger, hvis juridiske grundlag er samtykke, indsamler controlleren brugerens samtykke igen, hvis det er nødvendigt.

Definitioner og juridiske referencer

Personlige data (eller data)

Det udgør personoplysninger alle oplysninger, der direkte eller indirekte, også i forbindelse med andre oplysninger, herunder et personligt identifikationsnummer, gør en fysisk person identificeret eller identificerbar.

Brugsdata

Disse oplysninger indsamles automatisk via dette websted (også fra tredjepartsapplikationer integreret i dette websted), herunder: IP-adresser eller domænenavne på de computere, der bruges af brugeren, der opretter forbindelse til dette websted, adresser i URI-notation (Uniform Resource Identifier) , tidspunktet for anmodningen, den metode, der anvendes til at videresende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der er opnået som svar, den numeriske kode, der angiver status for svaret fra serveren (god orden, fejl osv.) landet oprindelse, browserens og operativsystemets karakteristika, som den besøgende bruger, de forskellige tidsmæssige konnotationer af besøget (for eksempel den tid, der er brugt på hver side) og detaljerne i rejseplanen, der følges i applikationen, med særlig henvisning til rækkefølgen af ​​de konsulterede sider til parametrene relateret til operativsystemet og brugerens it-miljø.

Bruger

Den person, der bruger dette websted, der, medmindre andet er angivet, falder sammen med den interesserede part.

Interesseret

Den fysiske person, som personoplysningerne henviser til.

Databehandler (eller Manager)

Den fysiske person, juridiske person, offentlige forvaltning og enhver anden enhed, der behandler personoplysninger på vegne af ejeren, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Dataansvarlig (eller indehaver)

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, tjeneste eller andet organ, der individuelt eller sammen med andre bestemmer formål og midler til behandling af personoplysninger og de vedtagne værktøjer, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med drift og brug af dette websted . Den dataansvarlige er, medmindre andet er angivet, ejeren af ​​dette websted.

dette websted

Hardware- eller softwareværktøjet, hvorigennem de personlige data om brugere indsamles og behandles.

Service

Tjenesten leveret af dette websted som defineret i de relevante vilkår (hvis nogen) på dette websted / denne applikation.

Den Europæiske Union (eller EU)

Medmindre andet er angivet, udvides enhver henvisning til Den Europæiske Union indeholdt i dette dokument til alle nuværende medlemsstater i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Juridiske referencer

Denne fortrolighedserklæring er udarbejdet på basis af flere lovgivningsmæssige systemer, herunder artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679.

Medmindre andet er angivet, vedrører denne fortrolighedserklæring kun dette websted.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os